Speak in Chinese; Shoes, clothes, shirts, T-shirts, boots, pants, hats, bow ties, socks, shirts,# 김쌤중국어 # 중국어 #chinese

강의 영상 구매 :
“중국어, 왕초보 딱지 떼자”
http://www.airklass.com/k/DUM78SX

교재구매 :
“ 중국어, 왕초보 딱지 떼자 (컬러판) ” (종이책)
http://pod.kyobobook.co.kr/podBook/podBookDetailView.ink?barcode=1400000395257&ejkGb=KOR

“중국인이 날마다 사용하는 중국어 패턴” (전자책)
http://www.upaper.net/mskim720/1132276

김쌤 중국어 상시 회원 모집:

회원 가입하세요. 월 회비 한화 3000원 . 반년납 가능. 연납 가능. 농협 233083-52 -020375 김명순.
회원가입하고 나서 카카오톡 mskim720에 이름이랑 연락처를 남기면 카카오톡 오픈 채팅 ‘김쌤중국어’의 비밀번호를 받게 되고 입장하시면 됩니다.
회원은 중국어에 관한 질문을 월 최대 10개까지 가능합니다. 다른 회원의 질문 및 그에 대한 답을 공유하게 됩니다. *질문을 하지 않아도 회비 반환은 안됩니다. 다만 회원탈퇴를 미리 신청할 경우 남은 월 수 만큼 회비 반환은 가능합니다.

온라인/ 오프라인 수강생 모집합니다. 문의:카카오톡 mskim720

● 1:1일 과외 방식 수업 가능. 1:2명 이상 수업 방식 가능.
● 온라인 — zoom 으로 수업(거주 지역에 구애받지 않음)
● 수강료 ; 학생 수에 따라 다름.–문의
● 교재: 중국 원서
● 수업 내용: 0 기초~최고급 가능. 회화 문법 독해 작문 HSK 시험 영화드라마(고급 중국어실력 소유자 학생에 한함)
● 오프라인 수업: 이천, 여주, 분당, 성남,판교, 경기 광주 양평 등 지역에 한함(학생 인원 수에 따라 가능여부를 판단하니까 문의 바람).

유튜브 “김쌤의 중국이야기”와 관련된 PDF 파일 구입 문의 : mskim720

1번 pdf 파일 이름: “나 홀로 중국 여행—여행 중국어 종합편”
파일 비용: 8900원
포함내용:
●30마디 중국어로 중국공항에서 우쭐대자 —공항중국어
●40마디 중국어 배우고 우쭐대자—모든 쇼핑에 적용할 수 있는 쇼핑 중국어
●40마디 중국어로 우쭐대자–택시 타기 필수 중국어
●40마디 중국어로 중국 호텔에서 우쭐대자 —호텔중국어
●40마디 중국어를 배우고 우쭐대자—음식 주문 필수 중국어
●40마디 중국어를 배우고 중국 정육점에 가서 고기를 사러 가자
●길 묻기 표현 표현 총 정리
●버스타기 전용 중국어 표현 40마디
●병원 용 필수 중국어 30마디
●중국지하철 안내방송– 郑州地铁广播
●중국공항, 인천공항 등 기타 공항에서 자주 들리게 되는 안내방송을 모아봤어요
●중국어 100마디만 배우고 나 홀로 중국 여행
●화장실 용 중국어 20마디

4번 PDF 파일 이름: 실용중국어회화 비용:8900원
포함 내용:
●기초 실용 중국어 150마디
●길 묻기 표현 표현 총 정리
●생활중국어 160마디 —3글자 이내
●쇼핑 관련 중국어 총정리 130마디
●식당 필수 중국어 총 정리
●실용 중국어 100마디 .
●실용생활중국어 200마디
●실용 중국어 130마디
●여심을 사르르 녹이는 ,카사노바가 즐겨하는 중국어표현
●여행중국어, 이 100마디만 알고 가자
●자기 소개 관련 중국어 표현 정리
●중국가정에서 자주 사용하는 99마디 중국어
●중국어로 물건을 사기
●직장 실용 중국어 150마디

네이버 블로그 : https://blog.naver.com/mskim072 이천중국어강사김쌤

유튜브 1: chinese with kim https://www.youtube.com/channel/UCnT3HzPQm-6eq26S-DG7Nzg?view_as=subscriber

유튜브 2: yixin channel ; https://www.youtube.com/channel/UCSh5AeeHIzhGWh7BTpWDp_A?view_as=subscriber

네이버 스마트토어: https://smartstore.naver.com/mskim072 k 갤러리

鞋.衣服.衬衫.T恤.靴子.裤子.帽子.领结.袜子.衬衫.裙子

Shoes, clothes, shirts, T-shirts, boots, pants, hats, bow ties, socks, shirts, skirts

중국어 . 중국어회화 . 기초중국어 .생활중국어 .중국어영어 .어린이 중국어 . 중국어번역. 홍콩중국어 . 중국어노래. 중국어배우기. 중국어단어 . 중국어회화 . 중국어듣기 . 중국어말하기. 일상중국어. 생활중국어. 중국어문법. 속성중국어. 중국음악. 중국영화. 중국드라마. 중국먹거리. 김쌤중국어 .

学韩语。 韩语基础。韩语学习。 韩语口语。 韩语初级。 韩语高级. 韩语会话. 韩语中高级. 韩语语法. 韩语阅读.韩语儿歌.韩语自学.韩语发音. 韩语单词。韩国生活.韩国语.韩国语基础. 韩国语情景会话. 情景会话. 韩语生词。 韩语自学。 韩国日常。

chinese with kim . Chinese . Chinese conversation. Basic Chinese, Living Chinese, Chinese English, Chinese for Children. Chinese translation. Hong Kong Chinese. Chinese songs. Learn Chinese. Chinese word. Chinese conversation. Listening to Chinese. Speak Chinese. Everyday Chinese. Life Chinese. Chinese grammar. Attribute Chinese. Chinese music. Chinese cinema. Chinese drama. Chinese food.

Chinois . Conversation chinoise. Chinois de base, chinois vivant, anglais chinois, chinois pour enfants. Traduction chinoise. Chinois de Hong Kong. Chansons chinoises. Apprendre le chinois. Mot chinois. Conversation chinoise. Écouter du chinois. Parler chinois. Chinois de tous les jours. La vie chinoise. Grammaire chinoise. Attribut chinois. Musique chinoise. Cinéma chinois. Drame chinois. Nourriture chinoise.

Chino Conversación china. Chino básico, chino vivo, chino inglés, chino para niños. Traducción china. Chino de Hong Kong. Canciones chinas. Aprender chino. Palabra china. Conversación china. Escuchar chino. Habla chino. Chino de todos los días. Vida china. Gramática china. Atributo chino. Música china. Cine chino. Drama chino. Comida china.

صينى . محادثة صينية. الصينية الأساسية والصينية الحية والإنجليزية الصينية والصينية للأطفال. الترجمة الصينية. هونج كونج الصينية. اغاني صينية. تعلم اللغة الصينية. كلمة صينية. محادثة صينية. الاستماع الى اللغة الصينية. تحدث الصينية. كل يوم صيني. الحياة الصينية. قواعد اللغة الصينية. السمة الصينية. الموسيقى الصينية. السينما الصينية. الدراما الصينية. الطعام الصيني.

Cina. Percakapan bahasa Mandarin. Mandarin Dasar, Mandarin Hidup, Mandarin Inggris, Mandarin untuk Anak-anak. Terjemahan China. Tionghoa Hong Kong. Lagu Cina. Belajar bahasa Cina. Kata Cina. Percakapan bahasa Mandarin. Mendengarkan bahasa Mandarin. Berbicara bahasa Cina. Everyday Chinese. Kehidupan Cina. Tata bahasa Cina. Atribut Cina. Musik Cina. Bioskop Cina. Drama Cina. Makanan Cina.

中国語中国語会話。基礎中国語生活中国語中国語英語子供中国語中国語の翻訳香港の中国語中国の歌。中国の学習。中国語の単語。中国語会話。中国リスニング。中国話す。日常中国語生活中国語中国の文法。属性中国語中国の音楽。中国の映画。中国のドラマ。中国の食べ物。

Người Trung Quốc . Hội thoại tiếng trung. Tiếng Trung cơ bản, Tiếng Trung sinh hoạt, Tiếng Anh Trung Quốc, Tiếng Trung cho Trẻ em. Bản dịch tiếng Trung. Hồng Kông Trung Quốc. Các bài hát Trung Quốc. Học tiếng Trung Quốc. Từ Trung Quốc. Hội thoại tiếng trung. Nghe tiếng Trung. Nói tiếng Trung. Tiếng Trung hàng ngày. Đời sống Trung Quốc. Ngữ pháp tiếng Trung. Thuộc tính tiếng Trung. Nhạc Trung Quốc. Điện ảnh Trung Quốc. Phim truyền hình Trung Quốc. Đồ ăn Trung Quốc.

source

Leave a comment

Your email address will not be published.